Home    Contact    Download brochure
 

AANMELDEN  Aanmelding is telefonisch, schriftelijk of via Internet mogelijk.  Telefonische aanmeldingen dienen tijdens kantooruren plaats te vinden.

Deze aanmeldingen kunnen geschieden door cliŽnten of verwijzers. De aanmelding houdt een telefonisch intakegesprek in (een eerste beoordeling). Na een eerste uitwisseling van informatie, wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een passende plaats. Zo ja, dan kan een cliŽnt voor een intakegesprek in de instelling uitgenodigd worden.

Een intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Doel van dit gesprek is om duidelijk te krijgen wat de wensen en verwachtingen van de aspirant- bewoner zijn en of dat in overeenstemming is met wat Ansa Begeleid Wonen te bieden heeft.

Verwijzers worden verzocht, met toestemming van de client, om aanvullende informatie te geven, bijvoorbeeld huidige diagnose, ontslag behandelclinic enz. Tijdens het intakegesprek worden gegevens geÔnventariseerd en wordt de hulpvraag vastgesteld. Er wordt ook gekeken of de cliŽnt in de groepsdynamiek zou passen.
Aan de hand van deze gegevens volgt de beslissing of iemand wel/niet in aanmerking komt voor opname.

Als een cliŽnt wel in aanmerking voor opname komt, worden ze meestal binnen 1 week opgenomen

 
 
 

MEER INFORMATIE    Aanmelden en intake
    Aanmeldingsformulieren
    Opname criteria
    Contra indicaties
 
fournisseur e liquide grossiste e liquide fabricant e liquide