Home    Contact    Download brochure
 

SAMENWERKING - ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK  Het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft een functie in de voorfase en bij nazorg.
Als tijdens een contact met het Algemeen Maatschappelijk Werk blijkt dat plaatsing in een begeleid woning project nodig is, bemiddelt de betreffend maatschappelijk werker. Ze hebben ook een verwijzende functie naar de instelling toe. Om recidive te voorkomen is het essentieel van belang dat goede nazorg plaatsvindt.
Het gaat vaak om mensen die voor het eerst helemaal zelfstandig wonen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd meevalt voor de cliŽnt en dat ze een beroep op begeleid wonen moeten doen. Er dienen dan ook nauwkeurige afspraken te worden gemaakt met betrekking tot terugkoppeling naar de begeleiding van ANSA Begeleid Wonen.

 
 
 

MEER INFORMATIE    GGZ
    CIZ
    Intramurale instellingen
    Alg. Maatschappelijk Werk
    Sociaal Cultureel Werk
    Huisartsen
    Gemeentelijke Sociale Dienst
    CWI Ė Arbeidsbureau
    Kinderopvang