Home    Contact    Download brochure
 

BEGELEID WONEN   Ansa Begeleid Wonen is het
 tijdelijk bieden van een
 combinatie van verblijf,
 begeleiding, informatie en
 advies aan mensen die, al
 dan niet gedwongen, de
 thuissituatie hebben
 verlaten in verband met
 problemen van relationele
 aard, geweld of praktische
 aard.

 
 
  Tot de doelgroep behoren mensen en eventueel hun kinderen, die de thuissituatie hebben verlaten door een crisissituatie.

De hulp kan gericht zijn op problemen met geloofszaken en is gericht op mensen van verschillende etnische herkomst en culturen.

Met nadruk dient te worden gesteld, dat een groot deel van de cliŽnten vrouwen zijn, die ook vaak een kind of kinderen meenemen.

Deze vrouwen zijn slachtoffer geweest van huiselijk geweld of zijn jeugdige moeders.

Deze kinderen van de vrouwen zijn zelf slachtoffer van geweld (eventueel als getuige) of hebben een zeer stressvolle tijd achter de rug.

Dit betekent niet dat ze zelf geen begeleiding nodig hebben.

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de begeleiding van moeders en kinderen.

Er wordt veel aandacht besteed aan systeemgerichte hulp: moeder/kind en in sommige gevallen ook met ex-partners onder toezicht van de Raad van de Kinderbescherming.

 
 
 

MEER INFORMATIE    Doelgroep
    Functie en plaatsen
    Fasen 1, 2 en 3
    Dagactiviteitscentrum
    Computer clinic
    Fitness en zwemmen
    Nazorg
 
fournisseur e liquide grossiste e liquide fabricant e liquide