Home    Contact    Download brochure
 

SAMENWERKING - CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)  CIZ verstrekt een indicatie voor een client met een zorgbehoefte waarvoor er een persoonsgebonden budget nodig is om de zorg bij Ansa Begeleid Wonen te kunnen betalen.  
 
 

MEER INFORMATIE    GGZ
    CIZ
    Intramurale instellingen
    Alg. Maatschappelijk Werk
    Sociaal Cultureel Werk
    Huisartsen
    Gemeentelijke Sociale Dienst
    CWI ?Arbeidsbureau
    Kinderopvang
 
fournisseur e liquide grossiste e liquide fabricant e liquide