Home    Contact    Download brochure
 

CLIňNTENRAAD ANSA BEGELEID WONEN  Wat is de CliŽntenraad Ansa Begeleid Wonen?

De CliŽntenraad Ansa Begeleid Wonen bestaat sinds 21 Maart 2008.De CliŽntenraad is ontstaan als een landelijke verplichting vanuit de Wet op de CliŽntenraden. komt Ansa Begeleid Wonen hier graag aan tegemoet, dit om de geboden zorg zoveel mogelijk te optimaliseren. De CliŽntenraad adviseert de directeur en hulpverleningsteam van Ansa Begeleid Wonen gevraagd en ongevraagd over het beleid van de instelling. De CliŽntenraad bestaat uit cliŽnten van Ansa Begeleid Wonen.

Voor wie is de CliŽntenraad?

De cliŽntenraad bestaat uit cliŽnten van Ansa Begeleid Wonen. Daar er een landelijke verplichting is vanuit de wet op de cliŽntenraden komt Ansa Begeleid Wonen hier graag aan tegemoet, dit om de geboden zorg zoveel mogelijk te optimaliseren.

De CliŽntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliŽnten van Ansa Begeleid Wonen.

Wat doet de CliŽntenraad?

De CliŽntenraad adviseert de directeur en hulpverleningsteam van Ansa Begeleid Wonen gevraagd en ongevraagd over het beleid van de instelling. Deze adviezen gaan over alle zaken die met cliŽnten van Ansa Begeleid Wonen te maken hebben.

De CliŽntenraad kijkt bijvoorbeeld of de Ansa Begeleid Wonen kwalitatief goede zorg aanbiedt. Ook praat ze mee over de interne ontwikkelingen. Voorbeelden zijn uitbreidingsplannen, verbouwingen, Dagactiviteitcentrum, doorstroom en faseringen.

Ook let de CliŽntenraad op hoe Ansa Begeleid Wonen informatie geeft aan cliŽnten, en hoe de interne klachten worden behandeld.

 
 
 

CONTACTANSA BEGELEID WONEN
Zandbank 8
8224 ZA Lelystad

Tel: 0320 232281
Mobiel: 06 42028599

E-mail directie: ansa.begeleidwonen@chello.nl

E-mail team Ansa Begeleid wonen:
s.wijbrands@ansabegeleidwonen.nl
 

VACATURESKlik hier voor een overzicht van de beschikbare vacatures.