Home    Contact    Download brochure
 

AANMELDEN - CONTRA INDICATIES  Ernstige psychiatrische problematiek
Verslavingsgedrag
Ontbreken van motivatie
Ontbreken van een redelijke mate van zelfstandigheid
Ontbreken van een hulpvraag
 
 
 

MEER INFORMATIE    Aanmelden en intake
    Aanmeldingsformulieren
    Opname criteria
    Contra indicaties