Home    Contact    Download brochure
 

BEGELEID WONEN - DAGACTIVITEITENCENTRUM (Intramuraal en Nazorg)



  De groepsgerichte begeleiding bestaat uit diverse trainingen, groepsactiviteiten en groepsgesprekken. Er wordt ook veel aandacht besteed aan ontspanning en creativiteit.

 
 
  De dagactiviteitencentrum is toegankelijk voor zowel clienten die al bij Ansa Begeleid Wonen verblijven als clienten die komen voor nazorg/dag invulling.

 
 
 

MEER INFORMATIE



    Doelgroep
    Functie en plaatsen
    Fasen 1, 2 en 3
    Dagactiviteitscentrum
    Computer clinic
    Fitness en zwemmen
    Nazorg