Home    Contact    Download brochure
 

BEGELEID WONEN - DOELGROEP  Het aanbod van Ansa Begeleid Wonen richt zich op mensen van 18 en ouder, eventueel met kinderen, die om uiteenlopende redenen, begeleiding behoeven in hun woonsituatie. Het hoofddoel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bewerkstelligen.

 
 
 

MEER INFORMATIE    Doelgroep
    Functie en plaatsen
    Fasen 1, 2 en 3
    Dagactiviteitscentrum
    Computer clinic
    Fitness en zwemmen
    Nazorg