Home    Contact    Download brochure
 

SAMENWERKING - GGZ  Er wordt nauw met het Therapeutisch Centrum in Emmeloord samengewerkt om te zorgen dat de client de juiste diagnose en behandeling kan genieten zonder belemmerd te moeten worden door wachtlijsten.

Meerkanten/Meerzicht in Lelystad bieden sommige van onze clienten behandeling en zonodig crisis interventie. GGZ instellingen, hebben als vindplaats een belangrijke signalerende en verwijzende rol.

 
 
 

MEER INFORMATIE    GGZ
    CIZ
    Intramurale instellingen
    Alg. Maatschappelijk Werk
    Sociaal Cultureel Werk
    Huisartsen
    Gemeentelijke Sociale Dienst
    CWI – Arbeidsbureau
    Kinderopvang