Home    Contact    Download brochure
 

SAMENWERKING - HUISARTSEN



  Uit ervaring blijkt dat huisartsen vaak al lange tijd op de hoogte zijn van een bepaald gezinsprobleem.
Als vertrouwenspersoon kunnen zij pas actie ondernemen als de betreffende persoon daar aan toe is.
Veelal is in het voortraject al een aantal malen gesproken over wel/niet te vertrekken uit de echtelijke woning, dan wel andere hulp in te schakelen.
Meestal als cliėnten de beslissing nemen om wel te vertrekken moet er een goede voorbereiding vooraf gaan om te zorgen dat ze wel een vaste verblijfplaats hebben.

 
 
 

MEER INFORMATIE



    GGZ
    CIZ
    Intramurale instellingen
    Alg. Maatschappelijk Werk
    Sociaal Cultureel Werk
    Huisartsen
    Gemeentelijke Sociale Dienst
    CWI – Arbeidsbureau
    Kinderopvang