Home    Contact    Download brochure
 

OVER ONS - MISSIE  Vanuit een sterke betrokkenheid en solidariteit met de kwetsbare medemens, wil ANSA Begeleid Wonen een maatschappelijk vangnet zijn voor personen die zich niet meer op eigen kracht in de samenleving kunnen redden bijna nergens anders terecht kunnen.

 
 
  Voor deze doelgroep wil ANSA Begeleid Wonen garant staan voor opvang, huisvesting, en dagbesteding. Daarnaast wil ANSA Begeleid Wonen hen de benodigde begeleiding bieden bij het (weer) opbouwen van een zo zelfstandig en maatschappelijk mogelijk leven.

 
 
 

MEER INFORMATIE    Geschiedenis
    Team
    Stagiaires
    Organogram
    Missie
    Visie
    Strategie
    Doelstelling
 
fournisseur e liquide grossiste e liquide fabricant e liquide