Home    Contact    Download brochure
 

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES  Gezien de aard van de doelgroep en het brede scala van problemen dat zich kan voordoen, is een goede verankering van ANSA Begeleid Wonen in de sociale infrastructuur van Flevoland, en dan voornamelijk Lelystad, van essentieel belang. In dit hoofdstuk worden aanpalende voorzieningen en organisaties beschreven die een belangrijke rol spelen voor, tijdens en vaak na de opname.
ANSA Begeleid Wonen streeft naar goede samenwerkingsrelaties met deze voorzieningen.

Aan de rechterkant staan een aantal links naar verschillende organisaties waarmee wij samenwerken.

Wij werken verder nog samen met de volgende belangrijke instellingen en voorzieningen: Thuiszorg, consultatiebureaus, GGD’s, (preventie), Verslavingsklinieken (verwijzing voor nazorg).

 
 
 

MEER INFORMATIE    GGZ
    CIZ
    Intramurale instellingen
    Alg. Maatschappelijk Werk
    Sociaal Cultureel Werk
    Huisartsen
    Gemeentelijke Sociale Dienst
    CWI – Arbeidsbureau
    Kinderopvang