Home    Contact    Download brochure
 

OVER ONS - STRATEGIE  Voortdurend anticiperen op veranderingen/ontwikkelingen.

Voor de uitvoering van haar missie zal ANSA Begeleid Wonen voortdurend alert blijven en anticiperen op veranderingen aan de vraagzijde en op ontwikkelingen die vragen om zorgvernieuwing en herziening van het huidige aanbod. In dit kader is profilering als maatschappelijke organisatie een speerpunt.

Ontwikkeling van nieuwe diensten en zorg op maat.

ANSA Begeleid Wonen vervult een actieve rol in het ontwikkelen van diensten en het uitbreiden van de keuzemogelijkheden voor de doelgroep. Dit mede om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar zorg op maat en individuele trajectplannen.

Samenwerking en partner in sluitende zorgtekens.

Een ander belangrijk strategisch uitgangspunt is het zoeken naar en het aangaan van samenwerking met aanpalende sectoren.
Dit om de cliŽnt een integrale zorg ?en dienstverleningspakket te kunnen bieden en om ?als ketenpartner- bij te dragen aan de realisatie van de sluitende zorgketens, waarbinnen de verantwoordelijkheden en taken van elke instelling geregeld zijn.

Professionele zorg ?kwaliteit

Eveneens zal ANSA Begeleid Wonen zorg blijven dragen voor het bieden van professionele zorg en dienstverlening.
De inzet van professioneel personeel is essentieel evenals een continu proces van deskundigheidsbevordering.
Eveneens behoren de invoering van een kwaliteitsborgingsysteem en het doelmatig inzetten van de beschikbare middelen tot de randvoorwaarden voor een professionele organisatie.

 
 
 

MEER INFORMATIE    Geschiedenis
    Team
    Stagiaires
    Organogram
    Missie
    Visie
    Strategie
    Doelstelling
 
fournisseur e liquide grossiste e liquide fabricant e liquide