Home    Contact    Download brochure
 

OVER ONS - VISIE OP DE ZORG EN DIENSTVERLENING  Naast het bieden van opvang, huisvesting en dagbesteding vindt ANSA Begeleid Wonen het van belang om cliŽnten te begeleiden bij en te ondersteunen in hun rehabilitatieproces naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Dit proces is er op gericht om de vaardigheden en zelfredzaamheid van de cliŽnt te behouden, herstellen en uit te breiden.
Een essentieel onderdeel van dit proces, is het accepteren van de eigen problematiek en het daarmee leren omgaan.
Eigen motivatie is een vereiste wil een cliŽnt opgenomen worden.

Daarnaast is de begeleiding gericht op het scheppen van voorwaarden om de cliŽnt een zo maatschappelijk en voor haar/hemzelf zinvol bestaan te kunnen laten opbouwen.

De ondersteuning hierin, kan zich richten op verschillende levensgebieden van de cliŽnt, te weten: wonen, vrije tijdsbesteding, sociale contacten, arbeid, inkomen en gezondheid.
Daar waar de maatschappelijk werker van ANSA Begeleid Wonen zelf, qua aanbod en deskundigheid niet in kan voorzien, wordt de samenwerking met andere instellingen gezocht.

De geboden zorg en dienstverlening dienen ook kwalitatief hoogwaardig van aard te zijn.
Dit is een zaak van deskundig personeel, die de cliŽnt en zijn hulpvraag centraal stelt en die beschikt over een grondhouding van respect, betrokkenheid en acceptatie van de cliŽnt in al zijn facetten.

Door voortdurende deskundigheidsbevordering en het doelmatig inzetten van de beschikbare middelen, wil ANSA Begeleid Wonen voor de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening garant staan.
Samenvattend, ANSA Begeleid Wonen onderschrijft het belang van:
 • Laagdrempelige zorg die op langdurende opvang, huisvesting en dagbesteding is gebaseerd.
 • Het bieden van cliŽnt gerichte zorg; zorg waarbij de hulpvraag en behoeften van de cliŽnt het uitgangspunt vormen en waarbij, samen met de cliŽnt gekeken wordt welke zorg het best passend is.
 • Het bieden van rehabilitatiegerichte begeleiding.
 • Het bieden van kwalitatief hoogwaardig zorg middels de inzet van deskundig personeel en een doelmatig gebruik van de beschikbare middelen.

 •  
   
   

  MEER INFORMATIE      Geschiedenis
      Team
      Stagiaires
      Organogram
      Missie
      Visie
      Strategie
      Doelstelling
   
  fournisseur e liquide grossiste e liquide fabricant e liquide